Insurgent Förlag
Om oss

Insurgent Förlag 

Idén till Insurgent Förlag har funnits en tid hos vår grundare, Beatrice Björkskog. Redan 2012 registrerades förlaget som enskild firma, nu 2020 är vi glada att presentera ett förlag med planer på utgivning inom vitt skilda genrer.


Insurgent förlag vill verka för att enskilda människors resurser tillvaratas, för att sedan kunna utgöra en grund till personlig utveckling. Vi förhandlar inte om varje människas inneboende värde och tillbakahållna styrkor, eller för den del, hens rättighet att bli bemött utifrån de humanistiska och demokratiska principer som är ämnade att omfatta alla. 


Insurgent förlag värnar författarens integritet och konstnärliga uttryck, att hen på egna premisser överför sin berättelse i text och illustrationer, även om budskap och litterär kvalitet i slutändan är avgörande för att bli utgiven hos oss.